Przejdź do nawigacji strony

OSZ | Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Formularz zgłoszeniowy  
 

Aktualności

 

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszenia pracowników na kurs/szkolenie

1. Zgłaszający:

Nazwa firmy:
Adres (ulica, kod, miasto):
Tel./faks:
Nazwa kursu:
Termin kursu:

2. Zgłaszane osoby:

Koszt szkolenia: Gotówka Przelew
3. Dane firmy niezbędne do wystawienia rachunku:
Pełna nazwa firmy:
Ulica:
Miasto:
Kod pocztowy:
NIP:
4. Dane osoby upoważnionej do kontaktu (imię, nazwisko, tel., e-mail):

Proszę wypełnić powyższy formularz, pobrać wygenerowany w ten sposób plik, wydrukować go, wypełnić i odesłać faksem lub mailem.

Internetowy formularz zgłoszenia na kurs/szkolenie

W formularzu prosimy o wybranie z listy lub podanie:
1. Nazwy kursu
2. Terminu kursu
3. Imienia
4. Nazwiska
5. PESEL-u
6. e-maila
7. Numeru telefonu
8. Sposobu płatności
9. Jeśli potrzeba – dodatkowych informacji
10. Potwierdzenia kilku oczywistych rzeczy, a następnie wysłanie formularza.

* - pola obowiązkowe

1. *Nazwa kursu:

2. *Wybrany termin:

3. *Imię:

4. *Nazwisko:

5. *PESEL:

(niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia)

6. *Adres e-mail:

7. *Nr telefonu:

(skorzystamy z niego tylko w razie konieczności przekazania informacji dotyczących zmian w organizacji kursu/szkolenia, np.: termin, godziny)

8. Sposób płatności:

(patrz również: Informacje o płatnościach poniżej formularza)

gotówkaprzelew
9. Dodatkowe informacje:

(np. kategorie posiadanych już uprawnień, kategorie uprawnień do zdobycia na kursie, parametry urządzeń itp.)

10. *Prosimy o potwierdzenie:

Jestem świadomy(a), że wypełniony i wysłany formularz:

  • jest podstawą przyjęcia na kurs,
  • nakłada obowiązek przyjęcia zasad OSZ odnośnie uczęszczania na szkolenie,
  • zobowiązuje do dokonania płatności w określonym terminie (lub poniesienia konsekwencji w przypadku niedotrzymania umowy).

Potwierdzam, że spełniam warunki umożliwiające przystąpienie do kursu (na przykład: wykształcenie, stan zdrowia, odbycie odpowiednich praktyk itd.) i zobowiązuję się do dostarczenia stosownych zaświadczeń.

Potwierdzam, że wszystkie podane w zgłoszeniu informacje są prawdziwe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez OSZ, zawartą na stronie internetowej Ośrodka, jest ona czytelna i w pełni ją akceptuję.

Informacje o płatnościach - wróć do formularza 

Opłaty za kurs można dokonać w jeden ze sposobów:

  • przelew środków - najpóźniej do drugiego dnia po rozpoczęciu kursu (w przypadku krótszych szkoleń – w dniu jego rozpoczęcia) lub według ustaleń z Dyrekcją OSZ
  • gotówka – według tych samych zasad, które dotyczą przelewów

Cena kursu obejmuje wszystkie jego elementy aż do wydania stosownych świadectw/ certyfikatów (tj. wykłady, praktyki, pomoce dydaktyczne, ubezpieczenie oraz opłaty za egzamin i wydanie odpowiednich zaświadczeń).

Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić najpóźniej do drugiego dnia po rozpoczęciu szkolenia – uczestnik indywidualny nie ponosi wówczas żadnych kosztów.

Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością uregulowania należności za część kursu, na którą osoba uczęszczała.

Galeria zdjęć Infolinia (61) 875 50 15
 
Zgłoś się na szkolenie - wypełnij formularz
Zobacz terminarz kursów zawodowych Urząd Dozoru Technicznego

Zaufali nam:

Skanska Ikea Autostrada WIelkopolska PBG S.A. Terravita
Velux Kampania Piwowarska Aquanet Hochtief Narodowy Bank Polski
Auchan NewYorker Sano Imperial Tabacco Cegielski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Zgłoś się na szkolenie
facebook