Aktualności

Wygaśnięcie uprawnień 7 września, 2023

Wygaśnięcie uprawnień

Przypominamy o konieczności złożenia wniosku do Urzędu Dozoru Technicznego o przedłużenie ważności uprawnień UDT, które zostały wydane przed 01.06.2019 r. i nie posiadają daty ważności.
Niezłożenie wniosku w terminie do 30.09.2023 spowoduje wygaśnięcie ważności uprawnień w dniu 01.01.2024.
W razie pytań prosimy o kontakt.

Akredytacja UDT-CERT dla naszego Ośrodka 26 maja, 2022

Akredytacja UDT-CERT dla naszego Ośrodka

Z przyjemnością informujemy, iż nasz Ośrodek z dniem 25 maja 2022 r. ponownie uzyskał poświadczenie od Jednostki Certyfikującej Urzędu Dozoru Technicznego o ocenie przez UDT-CERT w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego zgodnie ze szczegółowym zakresem.

Tym samym nadal pozostajemy w wąskim gronie Placówek i Ośrodków Szkoleniowych w Polsce, poddanych ocenie UDT-CERT.

Sprawdź informacje o COVID-19 20 maja, 2022

Sprawdź informacje o COVID-19

Pomimo zniesienia restrykcji COVID-19 prosimy naszych Kursantów o zachowanie środków ostrożności podczas kursów w Ośrodku. Pamiętajmy o dezynfekcji, oraz o częstym myciu rąk.

Prosimy o:

  • nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi,
  • niekorzystanie z telefonów komórkowych podczas zajęć,

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, prosimy o nieuczestniczenie w zajęciach.

Dziękujemy.

Uwaga!! Próba wyłudzenia!! 2 stycznia, 2021

Uwaga!! Próba wyłudzenia!!

Dotarły do nas informacje o próbach wyłudzeń na tzw. “ofertę” lub “dokumenty”. Kurier dostarcza przesyłkę rzekomo od naszego Ośrodka i żąda opłaty na fałszywe konto.

Informujemy, że nasz ośrodek nie wysyła żadnych odpłatnych ofert ani dokumentów wymagających jakiejkolwiek opłaty ze strony odbiorcy. W każdej takiej zaistniałej sytuacji prosimy o kontakt z naszym Ośrodkiem oraz powiadomienie Policji o próbie wyłudzenia.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie odbieranie takich przesyłek. Sprawa została z naszej strony zgłoszona na Policję i każde kolejne zgłoszenie do poszkodowanych pomoże w szybkim ustaleniu sprawcy.

Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie