Pliki do pobrania

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Terminarz kursów i szkoleń bhp na rok 2022/23:

Formularze zgłoszeniowe:

Załącznik do zgłoszenia na kurs energetyczny:

Zmiany w zakresie uprawnień UDT dotyczących obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
z dnia 08 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie