Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszenia pracowników na kurs/szkolenie

1. Zgłaszający:

 

2. Zgłaszane osoby:

 
Gotówka
Przelew
 

3. Dane firmy niezbędne do wystawienia rachunku:

 

4. Dane osoby upoważnionej do kontaktu (imię, nazwisko, tel, e-mail):

Proszę wypełnić powyższy formularz, pobrać wygenerowany w ten sposób plik, wydrukować go, wypełnić i odesłać faksem lub mailem.

Internetowy formularz zgłoszenia na kurs/szkolenie

W formularzu prosimy o wybranie z listy lub podanie:
1. Nazwy kursu
2. Terminu kursu
3. Imienia
4. Nazwiska
5. e-maila
6. Numeru telefonu
7. Sposobu płatności
8. Jeśli potrzeba – dodatkowych informacji
9. Potwierdzenia kilku oczywistych rzeczy, a następnie wysłanie formularza.

* - pola obowiązkowe

 

Prawidłowy format adresu e-mail to adres@email.pl

(skorzystamy z niego tylko w razie konieczności przekazania informacji dotyczących zmian w organizacji kursu/szkolenia, np.: termin, godziny)

(patrz również:
Informacje o płatnościach
poniżej formularza)

gotówka
przelew

(np. kategorie posiadanych już uprawnień, kategorie uprawnień do zdobycia na kursie, parametry urządzeń itp.)

Jestem świadomy(a), że wypełniony i wysłany formularz:

  • jest podstawą przyjęcia na kurs,
  • nakłada obowiązek przyjęcia zasad OSZ odnośnie uczęszczania na szkolenie,
  • zobowiązuje do dokonania płatności w określonym terminie (lub poniesienia konsekwencji w przypadku niedotrzymania umowy).

Potwierdzam, że spełniam warunki umożliwiające przystąpienie do kursu (na przykład: wykształcenie, stan zdrowia, odbycie odpowiednich praktyk itd.) i zobowiązuję się do dostarczenia stosownych zaświadczeń.

Potwierdzam, że wszystkie podane w zgłoszeniu informacje są prawdziwe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez OSZ, zawartą na stronie internetowej Ośrodka, jest ona czytelna i w pełni ją akceptuję.

Informacje o płatnościach - wróć do formularza 

Opłaty za kurs można dokonać w jeden ze sposobów:

  • przelew środków - najpóźniej do drugiego dnia po rozpoczęciu kursu (w przypadku krótszych szkoleń – w dniu jego rozpoczęcia) lub według ustaleń z Dyrekcją OSZ
  • gotówka – według tych samych zasad, które dotyczą przelewów

Cena kursu obejmuje wszystkie jego elementy aż do wydania stosownych świadectw/ certyfikatów (tj. wykłady, praktyki, pomoce dydaktyczne, ubezpieczenie oraz opłaty za egzamin i wydanie odpowiednich zaświadczeń).

Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić najpóźniej do drugiego dnia po rozpoczęciu szkolenia – uczestnik indywidualny nie ponosi wówczas żadnych kosztów.

Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością uregulowania należności za część kursu, na którą osoba uczęszczała.

Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie