Kilka słów o nas

Jesteśmy firmą działającą w branży szkoleniowej od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki zakres szkoleń i kursów począwszy od szkoleń bhp, poprzez szkolenia zawodowe różnych branż oraz kursy energetyczne.

Bogate doświadczenie oraz merytoryczne przygotowanie, zarówno teoretyczne jak i praktyczne pozwala nam w pełni zaspokoić potrzeby współpracujących z nami firm w zakresie przygotowania pracowników do bezpiecznej, zgodnej z prawem i obowiązującymi przepisami pracy na swoich stanowiskach.

Celem przeprowadzanych przez nasz Ośrodek szkoleń – mając na uwadze coraz wyższe wymagania firm, zobligowane przepisami zarówno krajowymi jak i Unii Europejskiej odnośnie potwierdzonych urzędowo kwalifikacji pracowników – jest podnoszenie umiejętności zawodowych pracowników oraz uświadamianie zagrożeń wynikających z pracy przy obsłudze urządzeń.

Nasza oferta uwzględniająca obowiązujące przepisy i wymogi prawne w dziedzinie szkoleń zawodowych oraz szkoleń bhp skierowana jest głównie do firm zatrudniających pracowników przy obsłudze urządzeń transportu bliskiego, pracowników branży elektroenergetycznej oraz osób prywatnych.

  • Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w Poznaniu
  • Stowarzyszenia Oszczędnego Użytkowania Energii (SOUE) w Poznaniu
  • Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
  • Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w Poznaniu
  • Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) Warszawie
Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie