Inne szkolenia

Terminy kursów:

Czas trwania: 7 dni roboczych (godzina rozpoczęcia: 16:00).

Typ zajęć: wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Dokument: zaświadczenie o ukończeniu kursu (wydawane na drukach MEN).

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat,
 • orzeczenie, wystawione przez lekarza medycyny pracy, potwierdzające stan zdrowia, który umożliwia podjęcie pracy na danym urządzeniu lub stanowisku operatora wózka platformowego,
 • ukończona minimum szkoła podstawowa.
SZKOLENIE OPIEKA NAD DZIECKIEM
 • Proponujemy Państwu udział w szkoleniu nad dzieckiem.
 • Przygotowujemy skutecznie do pełnienia roli opiekunki dziecięcej, w ramach szkolenia zapoznajemy również z instruktażem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia życia dziecka.
SZKOLENIE OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ/ ZALEŻNĄ
 • Proponujemy udział w szkoleniu nad osobą starszą/ zależną
 • Przygotowujemy profesjonalnie do roli opiekunki osób starszych, osób zależnych, niepełnosprawnych. Uczymy efektywnej komunikacji z osobami starszymi/ zależnymi oraz uczymy podstawowych zasad pielęgnacji i opieki.
SZKOLENIE Z DORADZTWA ZAWODOWEGO/KARIERY
 • Kariera z franc. carriere – tor wyścigowy, bieg; z języka łacińskiego: cirrus – wóz
 • W dzisiejszej perspektywie zmieniającego się przez cały czas rynku pracy, trzeba ciągle wyznaczać nowe kierunki swojej kariery zawodowej. W warsztacie grupowym jak i podczas indywidualnych sesji szkoleniowych pomagamy osiągnąć profesjonalny rozwój zawodowy i osobisty.
TRENING ANTYSTRESOWY
 • Zajęcia kierujemy do pracowników wszystkich szczebli oraz osób mających problemy z radzeniem sobie ze stresem w różnych sytuacjach (także osobistych). Przeprowadzamy autodiagnozę źródła stresu, pomagamy budować własne zasoby do walki z napięciem, uczymy technik i metod rozładowania napięcia, stresu.
SZKOLENIE Z OBSŁUGI KAS FISKALNYCH Z OBSŁUGĄ KLIENTA
 • W trakcie szkolenia każdy uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności obsługi kasy fiskalnej, terminali płatniczych oraz pozna profesjonalne zasady obsługi klienta.
SZKOLENIE Z KOSZTORYSOWANIA
 • Pomagamy w rozwinięciu umiejętności sporządzania kosztorysów, poszerzenia znajomości zasad przedmiarowania, dokonywania specyfikacji technicznej, wykonywania i odbioru robót.
 • Przedstawiamy sposoby rozwoju stosowania metod przedmiarowania w praktyce. W trakcie trwania szkolenia pracujemy z programem informatycznym do kosztorysowania Norma Pro.
SZKOLENIE Z POMIARÓW I RYSUNKU
 • Kurs ma na celu doszkolić pracowników z zakresu: czytania rysunku i robienia pomiarów warsztatowych. Każdy uczestnik uzyska wiadomości z teorii pomiarów, specyfiki sprzętu kontrolnego, podstaw obróbki mechanicznej czy też spawalniczej oraz podstaw rysunku technicznego.
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM
 • Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników, brygadzistów, mistrzów i liderów produkcji.
 • Pomagamy efektywnie pracować z podległym zespołem pracowniczym, wykorzystujemy najnowsze trendy w psychologii zarządzania.
Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie