Konserwacja Urządzeń Transportu Bliskiego

Terminy kursów:

Termin: do uzgodnienia telefonicznie.

Czas trwania: 7 dni roboczych (godzina rozpoczęcia: 16:00).

Typ zajęć: wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Dokument:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (wydawane na drukach MEN)
  • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat,
  • orzeczenie, wystawione przez lekarza medycyny pracy, potwierdzające stan zdrowia, który umożliwia podjęcie pracy na stanowisku konserwatora UTB,
  • ukończona minimum szkoła podstawowa,
  • posiadanie uprawnień z zakresu elektrycznego.
Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie