Obsługa urządzeń do manipulacji kontenerami lub wyciągów towarowych lub układnic

Terminy kursów:

  • Termin dla wyciągów i układnic do uzgodnienia, organizowany na zamówienie firm (osoby prywatne na zasadzie dołączenia do grupy).
  • Termin dla manipulatorów do uzgodnienia, organizowany wyłącznie na zamówienie firm.

Czas trwania: 7 dni roboczych (godzina rozpoczęcia: 16:00).

UWAGA ! Kurs obsługi manipulatorów wyłącznie dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób).

Typ zajęć: wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Dokument:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (wydawane na drukach MEN)
  • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat,
  • orzeczenie, wystawione przez lekarza medycyny pracy, potwierdzające stan zdrowia, który umożliwia podjęcie pracy na danym urządzeniu lub stanowisku operatora,
  • ukończona minimum szkoła podstawowa.

Zakres uprawnień:

  • urządzenia do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych.
  • wyciągi towarowe
  • układnice.
Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie