Operator dźwigu towarowo-osobowego lub budowlanego

Terminy kursów:

Czas trwania: 7 dni roboczych (godzina rozpoczęcia: 16:00).

Typ zajęć: wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Dokument:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (wydawane na drukach MEN)
  • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat,
  • orzeczenie, wystawione przez lekarza medycyny pracy, potwierdzające stan zdrowia, który umożliwia podjęcie pracy na danym urządzeniu lub stanowisku operatora dźwigu,
  • ukończona minimum szkoła podstawowa.

Wykształcenie:

  • ukończona szkoła podstawowa.

Zakres uprawnień:

  • dźwigi budowlane – do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo osobowych oraz wyciągów towarowych
  • dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne – do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia
Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie