Operator wciągników lub wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Terminy kursów:

 • 22 kwiecień 2024, 16:00
 • 06 maj 2024, 16:00
 • 20 maj 2024, 16:00

Czas trwania: 7 dni roboczych (godzina rozpoczęcia: 16:00).

Typ zajęć: wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Dokument:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (wydawane na drukach MEN)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat,
 • orzeczenie, wystawione przez lekarza medycyny pracy, potwierdzające stan zdrowia, który umożliwia podjęcie pracy na danym urządzeniu lub stanowisku operatora wciągników lub wciągarek,
 • ukończona minimum szkoła podstawowa.

Wykształcenie:

 •  ukończona szkoła podstawowa.

Zakres uprawnień:

 • wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie