Operator wózka jezdniowego unoszącego lub platformowego

Terminy kursów:

  • 29 lipiec 2024, 16:00

Czas trwania: 7 dni roboczych (godzina rozpoczęcia: 16:00).

Typ zajęć: wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Dokument: zaświadczenie o ukończeniu kursu (wydawane na drukach MEN).

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat,
  • orzeczenie, wystawione przez lekarza medycyny pracy, potwierdzające stan zdrowia, który umożliwia podjęcie pracy na danym urządzeniu lub stanowisku operatora wózka platformowego,
  • ukończona minimum szkoła podstawowa.
Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie