Operator wózka widłowego (jezdniowego podnośnikowego)

Terminy kursów:

  • 29 lipiec 2024, 16:00

Czas trwania: 7 dni roboczych (godzina rozpoczęcia: 16:00).

Typ zajęć: wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Dokument:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (wydawane na drukach MEN)
  • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat,
  • orzeczenie, wystawione przez lekarza medycyny pracy, potwierdzające stan zdrowia, który umożliwia podjęcie pracy na danym urządzeniu lub stanowisku operatora wózka jezdniowego podnośnikowego,
  • ukończona minimum szkoła podstawowa.

Zakres uprawnień:

  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. (uprawnia również do obsługi pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)
  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie