Kilka słów o nas

Jesteśmy firmą działającą w branży szkoleniowej od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki zakres szkoleń i kursów począwszy od szkoleń bhp, poprzez szkolenia zawodowe różnych branż oraz kursy energetyczne.

Bogate doświadczenie oraz merytoryczne przygotowanie, zarówno teoretyczne jak i praktyczne pozwala nam w pełni zaspokoić potrzeby współpracujących z nami firm w zakresie przygotowania pracowników do bezpiecznej, zgodnej z prawem i obowiązującymi przepisami pracy na swoich stanowiskach.

Celem przeprowadzanych przez nasz Ośrodek szkoleń – mając na uwadze coraz wyższe wymagania firm, zobligowane przepisami zarówno krajowymi jak i Unii Europejskiej odnośnie potwierdzonych urzędowo kwalifikacji pracowników – jest podnoszenie umiejętności zawodowych pracowników oraz uświadamianie zagrożeń wynikających z pracy przy obsłudze urządzeń.

Nasza oferta uwzględniająca obowiązujące przepisy i wymogi prawne w dziedzinie szkoleń zawodowych oraz szkoleń bhp skierowana jest głównie do firm zatrudniających pracowników przy obsłudze urządzeń transportu bliskiego, pracowników branży elektroenergetycznej oraz osób prywatnych.

Zaufanie wiodących na rynku wielkopolskim firm w ramach współpracy z naszym Ośrodkiem motywuje naszą kadrę do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach i seminariach co bezpośrednio przedkłada się na wiedzę przekazywaną podczas zajęć.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego posiada też bazę warsztatową, w oparciu o którą prowadzone są zajęcia praktyczne.

Jako placówka kształcenia ustawicznego wpisana do krajowego rejestru szkół i placówek niepublicznych,  jesteśmy zobligowani do zachowania wysokich standardów szkoleń i merytorycznego przygotowania uczestników do egzaminu przed komisjami państwowymi. Nie wydajemy „certyfikatów” oraz „dyplomów” uczestnictwa w szkoleniach. Każdy kurs kończy się egzaminem państwowym a uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez odpowiednią komisję potwierdzające zdobycie umiejętności, wiedzy oraz przygotowanie praktyczne do wykonywanej pracy.

Wszelkie kursy zawodowe prowadzone są pod nadzorem odpowiednich instytucji i w oparciu o zatwierdzone programy:

  • Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w Poznaniu
  • Stowarzyszenia Oszczędnego Użytkowania Energii (SOUE) w Poznaniu
  • Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
  • Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w Poznaniu
  • Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) Warszawie
Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie