Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Terminy kursów:

  • 2024-05-20 09:00:00
  • 2024-06-24 09:00:00
  • 2024-07-26 09:00:00
  • 2024-08-30 09:00:00
  • 2024-09-27 09:00:00

Istnieje możliwość dobrania indywidualnego terminu dla firm, które zgłoszą całą grupę.

Należymy do sieci Ekspertów BHP akredytowanych przez CIOP-PIB (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy)

Czas trwania: 2 dni (zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00).

Miejsce szkolenia: siedziba OSZ lub firmy zlecającej.

Formy kształcenia:

  • seminarium,
  • samokształcenie kierowane – uczestnicy drogą mailową otrzymują materiały do samodzielnego uczenia się,

Dokument: niezależnie od wybranej formy kształcenia, uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia BHP, wystawione na druku zatwierdzonym przez MEN.

Treść szkolenia: każdorazowo dostosowywana do specyfiki działalności firmy zlecającej.

Program oparty jest na wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami).

UWAGA: według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 roku (wraz z późniejszymi zmianami), szkolenie to ważne jest 5 lat.

Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie