Dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy

Terminy kursów:

Terminy kursów: Ustalane indywidualnie wg potrzeb zlecającego.

Należymy do sieci Ekspertów BHP akredytowanych przez CIOP-PIB (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy)

Czas trwania: 2 tygodnie

Miejsce szkolenia: siedziba firmy zlecającej.

Forma kształcenia: samokształcenie kierowane (uczestnicy drogą mailową otrzymują materiały do samodzielnego uczenia się).

Dokument: uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia BHP wydawane na drukach MEN.

Treść szkolenia: każdorazowo dostosowywana do specyfiki działalności firmy zlecającej.

Program oparty jest na wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami)

UWAGA: według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 roku (wraz z późniejszymi zmianami), szkolenie to ważne jest 5 lat.

Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie