Kurs pierwszej pomocy

Terminy kursów:

  • 2024-05-20 09:00:00
  • 2024-06-28 09:00:00
  • 2024-07-26 09:00:00
  • 2024-08-30 09:00:00
  • 2024-09-27 09:00:00

Czas trwania: 5-6 godzin.

Trenerzy: pracownicy Pogotowia Ratunkowego i instruktorzy Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Metodyka: ćwiczenia praktyczne z fantomem, omawianie konkretnych przypadków, mini wykłady.

Dokument: uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami postępowania w razie:

  • wypadku (ocena stanu poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca wypadku, pozycja boczna bezpieczna, zachowanie, gdy ma się do czynienia ze: złamaniem, różnego typu ranami, krwotokiem, oparzeniami, utratą przytomności – kontrola podstawowych czynności życiowych),
  • stanu nagłego zagrożenia życia (zasady i schemat resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz defibrylacji).
Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie