Odśnieżanie powierzchni dachowych

Terminy kursów:

Terminy kursów: do ustalenia.

Czas trwania: 1 dzień.

Miejsce szkolenia: siedziba OSZ lub firmy zlecającej.

Typ zajęć: wykłady i ćwiczenia praktyczne (prowadzone przez członków grupy alpinistycznej).

Dokument: uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane na drukach MEN.

Niektóre elementy szkolenia:

  • zasady bezpieczeństwa w pracach wysokościowych,
  • przepisy i normy związane z pracą na wysokości,
  • praktyczne zastosowanie narzędzi i środków ochrony indywidualnej.

Program oparty jest na wytycznych zawartych w odpowiednich rozporządzeniach.

UWAGA: pracą na wysokości nazywamy pracę wykonywaną na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 metr nad poziomem podłogi lub ziemi.

Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie