Wstępne szkolenie bhp – instruktaż ogólny

Terminy kursów:

Terminy kursów: do ustalenia.

Czas trwania: 1 dzień

Program oparty jest na wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005r. Nr 116, poz. 972, z 2007r. Nr 196, poz. 1420)

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

  • istotą bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zakresem obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracownika w zakresie BHP,
  • kwestią odpowiedzialności za naruszenie przepisów BHP,
  • zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy,
  • zagrożeniami dla zdrowia i życia oraz środkami zapobiegawczymi,
  • podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej,
  • zasadami postępowania w razie wypadku (w tym udzielania pierwszej pomocy).
Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie